ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица, запис на уебинар по проект ECP7 на тема „Директива за търговските марки“

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица, запис на уебинар по проект ECP7 на тема „Директива за търговските марки“

На 17 ноември 2022 г.Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, съвместно с Патентно ведомство на Република България организираха уебинар по проект ECP7 на тема „Директива за търговските марки“.

Уебинарът беше излъчен на живо, на български език със синхронен превод на английски, като бяха представени следните теми, свързани с промените, предизвикани от транспонирането на директивата:

Нови видове марки, сертификатни марки, абсолютни основания за отказ.

Недобросъвестност като основание за опозиция, в съдебно производство, като основание за заличаване, хармонизация след новата директива за марки.

Пазарна реалност от гледна точка на притежателите на права върху марки – как използваме търговските марки/какви нужди имаме

На следните линкове, можете да намерите запис на трите представени по време на уебинара теми от страна на експерти от Патентно ведомство:

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4553

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4555

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4556

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg