ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Набиране на предложения за вписване в Златната книга 2023

Патентно Ведомство

За поредна година, като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите и изобретателите с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство стартира процедура по набиране на предложения за вписване на изтъкнати автори и изобретатели в „Златната книга на Патентно ведомство на Република България”, учредена от 1981 г. Предложенията за вписване се правят от стопански, научни и обществени организации и трябва да са придружени с подробна справка за номинираните лица.

Предложенията се подават на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040, или на e-mail: services@bpo.bg

Срокът за подаване на предложенията се удължава до 16 октомври 2023 г.

За повече информация се свържете с лицето за контакт - Златина Славчева – тел. 02 9701 355.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg