ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕС готви регламент за закрила на географски означения на занаятчийските и промишлени стоки

Патентно Ведомство

Над 50 български селскостопански продукта и храни, вина и спиртни напитки вече са получили закрила на географско означение

Напредват дискусиите на ниво ЕС по отношение на регламентите и процедурите за защита на географските означения, стана ясно по време на семинар, провел се в София, по инициатива на Патентно ведомство на Република България съвместно със Службата на ЕС за интелектуална собственост и с участието на Министерство на земеделието.

Географските означения попадат все по-често във вниманието на обществения интерес, защото са мощен инструмент в отговор на непрекъснато нарастващото пазарно търсене на продукти с гарантиран произход, и особено на такива със специфични характеристики и традиционен начин на производство.

През последните месеци активно се говори за реформа на съществуващата регулация на ниво ЕС по отношение на селскостопански стоки и храни, вина и спиртни напитки, както създаване на регламент за закрила на географски означения на занаятчийските и промишлени стоки, която цели да улесни навлизането на географски означения в целия ЕС като инструмент на интелектуалната собственост“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство. „Вече над 50 български продукта са регистрирани и ползват защитата на географско означение на ниво ЕС. Убедена съм, че в резултат на Реформата, върху която в момента се работи, техният брой ще нарасне. Географските означения трябва да бъдат достъпни за всички земеделски стопани и производители на продукти, имащи характеристики или репутация, свързани с мястото на производство“, допълни проф. Борисова.

Защитата на по-голям продукт е от национален интерес и в процеса ключова роля играят групите производители и активното им включване и управление на активите, свързани с регистрация на географско означение. С новата реформа се очаква създаването на механизъм, който ще гарантира лоялна конкуренция за производителите, както и ще стимулира българските производители да осигурят високо качество на защитените продукти. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg