ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Безплатният инструмент на СОИС за диагностика на интелектуална собственост с адаптация на български език

Патентно Ведомство

Патентно ведомство информира заинтересованите страни, че WIPO IP Diagnostics вече е преведен и на български език. Работата с инструмента за диагностика на интелектуалната собственост е улеснена максимално. В първия раздел се задават няколко предварително въпроса относно бизнеса на малките и средни предприятия, за да се адаптират автоматично останалите въпроси. След попълването на отделните раздели се генерира доклад, който дава препоръки и допълнителна информация относно интелектуалната собственост и конкурентоспособността на бизнеса.

WIPO IP DIAGNOSTICS, който стартира през 2021 г. е безплатен инструмент за диагностика, предназначен да помогне на малките и средни предприятия да идентифицират своите активи, свързани с интелектуалната собственост, и да определят как да ги защитават, управляват и използват, за да отключат нови бизнес възможности.

Достъпът до инструмента за диагностика на СОИС/WIPO е свободен на сайта на Световната организация за интелектуална собственост ТУК.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg