ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВАЖНО: Подобряване качеството на предоставяните услуги по абонаментни проучвания

С цел подобряване качеството на предоставяните услуги по абонаментни проучвания и избягване на неточности по отношение на обхвата на закрила на проследяваната марка, Ви уведомяваме, че е необходимо в искането за абонаментно проучване да посочвате номера на марката, по отношение на която желаете да получавате информация за подадени нови идентични или сходни заявки за регистрация, по които бихте могли да подадете опозиция.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg