ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важно: На вниманието на подателите на заявки за международни регистрации

Патентното ведомство на Република България (ПВ) предупреждава всички притежатели на национални марки, които планират подаване на заявка за международна регистрация, че ако подадат международната заявка непосредствено преди датата, на която изтича срокът за претендиране на конвенционен приоритет, поемат риск тя да не бъде изпратена навреме към Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗМГО.

Необходимо е технологично време за обработка и проверка на заявката, съгласно чл. 39, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (НОПЕЗРМГО).

ПВ препоръчва международната заявка да бъде подавана в оригинал поне 5 работни дни преди датата на изтичане на 6-месечния конвенционен приоритет, с оглед навременното ѝ изпращане към Международното бюро на СОИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg