ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уебинар за алтернативно разрешаване на спорове

Патентното ведомство на Република България предоставя на обществеността възможност за достъп до уебинар на тема: „Алтернативно разрешаване на спорове“.

Разрешаването на правни спорове, включително спорове за интелектуална собственост, може да отнеме много време и средства. За мнозина участието в съдебен процес е трудно осъществимо поради разходите в времеви и финансов аспект. Алтернативното разрешаване на спорове /Alternative Dispute Resolution - ADR/ може да предостави на страните възможност да избегнат забавянето и разходите, свързани със съдебно производство.

От 1 юли 2020 г. Службата на Европейския съюз (СЕСИС) предоставят допълнителни услуги от вида ADR, в т.ч. медиация и услуги в подкрепа на МСП, които са сред най-засегнатия сегментот икономическите последици от Covid 19.

Настоящият уебинар е организиран от Академията на СЕСИС.

Има продължителност 37 мин. и е на английски език.

https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=4138

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg