ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България установи двустранно сътрудничество с Патентно ведомство на Република Полша

Патентно Ведомство

Председателят на Патентно ведомство на Република България установи двустранно сътрудничество с председателя на Патентното ведомство на Република Полша на официална визита, проведена в полската столица на 26 – 27 .09.2022 г.

По време на двудневната визита на българската делегация се постави началото на съвместно сътрудничество между двете ведомства за популяризиране на ползите от закрилата на индустриалната собственост сред малките и средните предприятия, с цел ускоряване на бизнес растежа, както и обмен на опит в областта на комерсиализацията на иновативните решения.

Патентно Ведомство

Председателите на двете ведомства се обединиха около тезата за трансформиране на индустриалната собственост в мощен катализатор за икономически растеж и развитие на двете страни, чрез създаване на единна мрежа за обмен на технологии, предоставяща лесен достъп на бизнеса до тях за внедряването им в индустриална среда.

Първият съвместен проект е планиран за края на месец ноември 2022 г., когато Патентно ведомство на Република България ще бъде домакин на професионалната среща между съдии, разглеждащи спорове по индустриална собственост, експерти в Съвета на Апелативните състави на Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) и представители на Полското патентно ведомство.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg