ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България сертифицира София и Пловдив като част от Европейската мрежа на автентичностите

На официална церемония на 04 април 2022 г. в гр. Солун, Патентно ведомство на Република България бе отличено за активното си участие в проекта „Европейска мрежа на автентичностите“ и успешното сертифициране на София и Пловдив като част от мрежата.

Наградата за сертифицирането на София като град на Автентичностите беше връчена на председателя на Патентно ведомство на Република България - проф. д-р Владя Борисова от Изпълнителния директор на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост г-н Кристиан Аршамбо.

Награда за Authenticity София

Награда за Authenticity София

Наградата за сертифицирането на Пловдив като град на Автентичностите получи заместник-председателя на Патентно ведомство г-жа Ивета Истилянова.

Патентно Ведомство

Награда за Authenticity Пловдив


Патентно Ведомство

Екипът на Патентно ведомство на Република България


Патентно ведомство на Република България се стреми чрез успешното реализиране на проекта да повиши осведомеността сред местните институции, бизнеса, образованието и младите хора както за стойността на интелектуалната собственост и нейното правоприлагане, така и за вредните икономически ефекти от фалшифицирането на стоки и продукти.

Проектът продължава през 2022 г. и 2023 г., като ще бъдат включени още два български града, а именно Варна и Търговище.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg