ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България представя на вниманието на всички заинтересовани лица, информация за предстоящ уебинар по проект ECP7 на тема „Директива за търговските марки“

Патентно Ведомство

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, съвместно с Патентно ведомство на Република България организират уебинар на 17 ноември 2022 г.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо, на български език със синхронен превод на английски и ще обхване теми, свързани с промените, предизвикани от транспонирането на директивата:

  • Нови видове марки, сертификатни марки, абсолютни основания за отказ.
  • Недобросъвестност като основание за опозиция, в съдебно производство, като основание за заличаване, хармонизация след новата директива за марки.
  • Пазарна реалност от гледна точка на притежателите на права върху марки – как използваме търговските марки/какви нужди имаме

Желаещите да участват могат да се регистрират на следния линк:

https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/1/icd-ecp7-webinars-nipos-2022

На всички желаещи ще бъдат предоставени сертификати за участие. 

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg