ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Използване на правата на интелектуална собственост в търговията: лицензиране на търговска марка

Патентното ведомство на Република България (ПВ) се стреми да предоставина широката общественост полезна информация, която да послужи за разгръщане на нови хоризонти в развитието на бизнеса.

Днес на вниманието на притежателите на регистрирани марки ПВ представя темата: „Използване на правата на интелектуална собственост в търговията: лицензиране на търговска марка“.

Уебинарът има за цел да обясни какво представлява лицензионното споразумение, кои са основните видове лицензии, какви са възможностите и най-често срещаните трудности пред генерирането на икономическа стойност.

Настоящият уебинар е организиран от Академията на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (СЕСИС).

Продължителност - 30 мин., на английски език.

https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=3809

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg