ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дискусия на СОИС относно интелектуалната собственост и FRONTIER технологиите

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България представя на вашето внимание информация за предстоящата пета сесия на WIPO Conversation on Intellectual Property and Frontier Technologies, която ще се проведе онлайн на 5 и 6 април 2022 г.

Frontier технологиите, като изкуствения интелект, анализа на Big dataи блокчейна, могат да се използват за справяне с нарастващите предизвикателства, пред които са изправени службите по интелектуална собственост, за да направят интелектуалната собственост ефикасна и достъпна за всеки и навсякъде.

Темата на петата сесия е „Frontier технологии и администриране на интелектуалната собственост – учим се един от друг“.

На срещата се ще разглеждат новите технологии и ще направи оценка на тяхното възможно използване в администрирането и регистрацията на интелектуалната собственост, както и смущенията, които могат да причинят на системата за интелектуална собственост. По време на дискусията ще се насърчава споделянето на информация между всички заинтересовани страни - от службите по интелектуална собственост до частните предприятия, както и споделянето на различните възгледи от професионалисти, иноватори, изобретатели и заинтересовани лица.

За регистрация: https://www.wipo.int/registration/en/form.jsp?registration_id=452

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg