ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чрез съвместната инициатива на Патентно ведомство и училищата индустриалната собственост достигна до младите хора в няколко гимназии

Патентно Ведомство

Проф. Владя Борисова направи въведение на участниците в знанията за индустриалната собственост

На 29 и 30 септември 2022 г., в залата на Централна патентна библиотека се проведе обучение, свързано със особеностите на марката и промишления дизайн в ерата на дигиталните технологии.

Инициативата популяризира сред младото поколение индустриалната собственост като способ за защита и средство за борба срещу разпространението и потреблението на фалшиви стоки. Участници в инициативата, проведена по линия на международното сътрудничество със Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) бяха ученици и учители от Националната финансово-стопанска гимназия, Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“, 18 СУ „Уилям Гладстон“ - София и Националната професионална гимназия по фотография и полиграфия.

В първият ден от двудневното обучение, участниците бяха запознати с процесите по идентифициране и създаване на марка, процедурите по регистрация на марки и дизайни, дигитализацията на промишления дизайн, достъпните инструменти и електронни услуги за придобиване на закрила върху марки и дизайни, както и възможните нарушения и способи за защита на индустриалната собственост.

Във вторият ден, учениците участваха в отборно състезание за изготвяне на бизнес проект, свързан с разработването на марка, придобиването на закрила и възможностите за нейните нарушения, чрез използването й за разпространението на фалшиви стоки.

На спечелилите състезанието отбори бяха връчени специални награди, а на участващите училища бе връчен сертификат от името на Патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост. Силният интерес на участниците мотивира и обявяването на конкурс за изработка на промишлен дизайн на сайта на Патентно ведомство, чиято визия да бъде инспирирана от погледа на младите таланти към бъдещето на индустриалната собственост. За победителите, Ведомството предоставя възможност за стаж в Дирекция „Международно сътрудничество и проекти“.   

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg