ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българското Патентно ведомство е първото национално ведомство в ЕС, внедрило инструмента за изготвяне на решения в областта на индустриалната собственост

На 21 септември 2022 г. Патентно ведомство на Република България бе обявено от Службата на ЕС по интелектуална собственост (СЕСИС) за първото национално ведомство в ЕС, което внедри Decision Desktop– изцяло нов инструмент за унифициране на решенията по опозиции и спорове в областта на индустриалната собственост. Инструментът е разработка на СЕСИС и цели създаване на унифицирана структура за изготвяне на решенията, която да се прилага както в работата на европейската служба, така и от съответните национални ведомства в ЕС, като по този начин се изгради единен подход в националните практики при изготвянето на решенията по опозиции и спорове. След добрият пример даден от българското патентно ведомство, литовското патентно ведомство е второто, стартирало имплементирането на инструмента на СЕСИС.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg