ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

AIPPI новини от областта на интелектуалната собственост

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България следи активно международната практика в областта на индустриалната собственост и активно прилага всяка една дейност, която би подобрила качеството на работата на държавната администрация в защита на интересите и правата на притежатели и ползватели на индустриална собственост.

В тази връзка, ви информираме, че на състоялия се 10-13.09.2022 г. годишен конгрес на Международна асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI) в Сан Франциско, САЩ са одобрени пет резолюции по отношение някои особени моменти в закрилата на обектите на интелектуалната собственост, а именно

 • Патентоспособност на диагностичните методи/ Patentability of Diagnostic Methods
 • Търговски марки, интернет и социални медии/ Trade Marks and the Internet and Social Media
 • Морални права/Moral Rights
 • Защита на търговската тайна по време на гражданско производство/ Protection of trade secrets during civil proceedings
 • Целта на одобрените резолюции, е да обобщят целите и приоритетите, свързани с развитието на законодателството в областта на интелектуалната собственост, както и да отразят единна позиция по теми, които представляват интерес за международната общност.

  Съдържанието на всяка една от одобрените резолюции може да видите тук

  icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
  Е-Услуги
  Контакт с нас 02/9701 321
  services@bpo.bg