ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство на Република България предоставя възможност за възстановяване на такси за заявки за европейски патенти

Патентно Ведомство

Ако сте микро, малко или средно предприятие (МСП) и имате иновации, които биха могли да бъдат защитени с европейски патент, можете да получите финансова подкрепа под формата на възстановяване на следните разходи:

  • 75 % от основните такси на Европейското патентно ведомство (таванът е 2500 евро на МСП);
  • 50 % от разходите за външни правни консултации от адвокат или професионален представител пред Европейското патентно ведомство (таванът е 2000 евро на МСП).

Към днешна дата е активен прозорец за подаване на заявления.

Новата схема се управлява чрез програмата IPA4SME на Европейската комисия и представлява част от Плана за действие в областта на интелектуалната собственост. Тя се осъществява в сътрудничество с националните ведомства за интелектуална собственост в ЕСи проекта на СЕСИС Ideas Powered for Business.

Задължително условие за кандидатстване е МСП да е заявило Услуга 1 „Предварително проучване на правата на интелектуална собственост“ (IP-Pre-diagnostic service/IP Scan) по програмата Ideas Powered for Business пред Патентно ведомство. Вижте пълните условия за участие на:

https://www.bpo.bg/bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/sluzhbata-na-evropeyskiya-sayuz-za-intelektualna-sobstvenost-euipo/fond-za-msp

Ако по време на предварителната диагностика, която се извършва от експерти на Патентно ведомство, МСП получи препоръка да подаде заявка за издаване на европейски патент, ще му бъде издаден сертификат по образец на ЕК, удостоверяващ, че иновациите на предприятието могат да бъдат защитени с патент. С този сертификат МСП може да кандидатства за съфинансирането, налично по IPA4SME.

Изискванията, сроковете и допълнителна информация за програмата IPA4SME са налични на:

https://www.ipa4sme.eu/

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg