ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентното ведомство работи по нов мащабен проект - Сканиране и съхраняване на досиета (ECP5 Capture

Патентното ведомство на Република България с финансовата подкрепа на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) стартира пореден проект в рамките на Европейската мрежа на сътрудничество.Ще бъдат сканирани и цифровизирани стари хартиени досиета. Проектът има за цел дигитализиране на хартиени файлове в службите на ЕС за интелектуална собственост,за да се осигури лесен и бърз достъп до документацията и данните в тях.Наскоро Испанското ведомство за патенти и търговски марки (SPTO) финализира този проект, с което стана четвъртият офис, който изпълнява проекта, следвайки  ведомствата по интелектуална собственост на Литва, Малта и Кипър.Изпълнението на Испания започна през октомври 2017 г. с подкрепата на различни екипи в EUIPO и SPTO, като бяха  дигитализирани над 70 000 досиета.Изпълнението на този проект ще доведе до конкретни ползи, като ще намали времето за чакане на документи и ще позволи лесен достъп до данните.Проектът подкрепя участващите офиси в създаването на безхартиена работна среда и помага на потребителите да взаимодействат цифрово с офисите на ЕС за интелектуална собственост.
icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg