ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Техническа визита в Патентно ведомство на експерти на СЕСИС
гтжжгтжгт

Днес, 20.09.2018г., в  Патентно ведомство на Република България се проведе поредна Техническа визита, на която експерти от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство  се събраха, за да направят текущ преглед на състоянието на общите дейности, включени в Договора за сътрудничество между двете институции за 2018 г.
Срещата беше открита с приветствия от г-жа Офелия Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство и г-н Михали Фиксор, зам.-директор в Международно сътрудничество и правни дейности, СЕСИС.
Изразени бяха взаимни благодарности за финансова, техническа, експертна и организационна подкрепа, която ведомствата си указват в процеса на разработване, внедряване, поддържане и доразвиване на електронни инструменти и общи практики в областта на индустриалната собственост.
Експерти на Патентно ведомство представиха информация за текущото състояние по отделните проекти и демонстрираха обновената фронт офис система, както и новоразработените 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните, достъпни за потребителите от 14 септември тази година.

Участниците от СЕСИС представиха текущото състояния на настоящите проекти, както и  предстоящите през 2019 г. нови  проекта за сближаване на практиките в областта на марките и дизайните, както и идеята за разработването на проект, целящ активното включване на градове от страните членки в борбата срещу фалшивите стоки.
Съвместната работа на Патентно ведомство на Република България и СЕСИС по време на Технически визити цели обмяна на информация и актуализиране на състоянието на отделните проекти, във връзка с изпълнението на дейностите по сътрудничество между двете институции.

2жожгогж

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg