ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Работна среща за внедряване на Система за управление на качеството ISO 9001: 2015

Днес в Патентно ведомство премина първият ден от работна среща по подготовката за разработване и внедряване на Система за управление на качеството на офисите по интелектуална собственост ISO 9001: 2015, която е част от проект „ECP5 Подкрепа за системи за управление на офиси по интелектуална собственост“ на EUIPO, за разработване и внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

DSC05153


На срещата взеха участие експерти от Патентно ведомство, представители от EUIPO и Представители на фирмата, предоставяща консултантски услуги по сертифициране с ISO 9001:2015.
На срещата бяха представени резултатите от анализа на състоянието на процесите във Ведомството и системата за документооборота, бяха идентифицирани потенциалните рискове и как те да бъдат минимизирани. Започна работа по създаване на работна версия  на план за изпълнение и имплементация на  проекта .

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg