ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нова връзка между DesignView и глобалната база данни за дизайни на СОИС

В рамките на работната програма за 2020 г. ня Службата на ЕС за интелектуална собственост / СЕСИС, EUIPO/ и Световната организация за интелектуална собственост / СОИС, WIPO/, функцията „умен бутон“ /Smart Button/ вече е активна както в базата данни на СЕСИС за търсене на дизейни DesignView, така и в глобалната база данни за дизайни на СОИС. Това позволява на потребителите да търсят в единия инструмент и след това да извършват същото търсене и в другия инструмент, без да е необходимо да въвеждат критериите за търсене отново.

В допълнение към това, връзката Smart Button, която свързва TMview с глобалната база данни на СОИС, е подобрена и съответните бутони са преработени, за да ги улеснят в намирането, осигурявайки като цяло по-ефективно търсене от страна на потребителите.

Това подобрение отбелязва още една стъпка напред в сътрудничеството между двете организации. И двете играят съществена и допълваща роля в тяхната споделена визия за предоставяне на прозрачна и изчерпателна информация относно правата на интелектуална собственост на потребителите по света.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg