ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нов интерактивен интерфейс за Хартата за услуги на СЕСИС

Хартата за услуги има по-лесен за ползване дизайн и нови интерактивни функции.

В съответствие с целта на Стратегическия план 2025 за подобряване на потребителския опит и развитие с дигиталната ера, Службата обнови уеб страницата на Хартата за услуги. Хартата на услугите има нова визуализация, която се отличава с по-опростена графика, интерактивни категории и кратко резюме.

Резултати от третото тримесечие:

Резултатите от третото тримесечие на 2020 г. продължават да показват възстановяването в резултат на мерките, предприети от Службата за подобряване на ефективността на показателите и за подпомагане на клиентите да се справят с трудната ситуация породена от пандемията COVID-19 (включително публикуването на две решения на изпълнителния директор за удължаване на срокове).

Понастоящем всички показатели за изпълнение са в категориите „Отлично“ или „Отговарящо на изискванията“. Като цяло, 98,9% от общото количество файлове, обработени от Службата, са завършени без никакво забавяне.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg