ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Напомняне към асоциациите на представители за преглед и актуализиране на свързани членове

Влизането в сила на настоящата версия на Насоките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) относно търговската марка и практиката на дизайн през февруари тази година (с Решение на изпълнителния директор № EX ‑ 19‑4) доведе до промяна на практиката в общите правила на практиката в областта на професионалното представителство, и по-специално „Асоциации“ (Част А, Общи правила, раздел 5, Професионално представителство, параграф 3.4.3).

След промяната на практиката, за да предоставят валиден документ за самоличност на асоциация от представители, всички членове на асоциацията трябва да получат индивидуални номера за самоличност от Службата. Тя ще издаде валиден идентификационен номер на асоциация само когато има най-малко двама регистрирани представители с валидни индивидуални идентификационни номера на един и същи адрес.

Дългогодишната практика на СЕСИС е да проверява дали дадена асоциация отговаря на изискването за членство, като има поне двама квалифицирани юристи или професионални представители, преди да валидира идентификационния номер на асоциацията. Преди това обаче не се изискваше всеки от членовете на асоциацията да получи първо индивидуален идентификационен номер в Службата.

Новата практика се прилага стриктно за нови асоциации, създадени от влизането в сила на текущата версия на Насоките. На съществуващите асоциации, чиито лични карти обаче са били предоставени преди тази дата, обаче се напомня, че те също трябва да спазват това изискване по всяко време.

То може да бъде от особено значение и за съществуващи асоциации с адрес в Обединеното Кралство с оглед на съобщение 2/2020 относно въздействието на оттеглянето на Обединеното Кралство от Европейския съюз върху някои аспекти от практиката на Службата. Това е особено важно за представители и асоциации със седалище в Обединеното Кралство, тъй като е необходимо всяко изменение или нов идентификационен номер да бъдат поискани и коригирани преди края на преходния период.

Службата е събрала следната информация за сдружения на представители под формата на четири кратки „Въпроси и отговори“. Идеята е да им се помогне в процеса на проверка на валидните членове на техните асоциации и да се напомни на асоциации от представители, че трябва да преглеждат и поддържат списъка на членовете си по всяко време.

Достъп до въпросите и отговорите

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg