ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 30 юли 2020 г., в рамките на Европейския проект за сътрудничество ECP8 „Европейска мрежа на автентичността“, община Солун (Гърция) стана първата сертифицирана за „Автентичност“

След Меморандум за разбирателство, подписан между Гръцката организация за индустриална собственост (OBI) и Община Солун, в сътрудничество със Солунския град, Камара на занаятчиите, Търговската камара и Камарата на малките и средни предприятия на Солун, през следващите две години в новата сертифицирана по проекта ECP8 „Европейска мрежа на автентичността“, община Солун (Гърция ) ще се провеждат поредица от дейности с цел по повишаване на осведомеността, свързани с индустриалната собственост /ИС/.

Този проект за европейско сътрудничество има за цел да повиши осведомеността както за стойността на ИС, така и за щетите, причинени от фалшифицирането в европейските градове сред местните политици, бизнеса и в крайна сметка пред европейската общественост.

Солун е вторият град в Гърция по отношение на население и е второто по големина пристанище в страната. Със своята динамична икономическа дейност Солун е и един от най-големите образователни центрове в Югоизточна Европа и известен град за култура и туризъм.

Чрез този проект OBI, в сътрудничество със своите заинтересовани страни, ще се превърне в ключов национален участник в борбата срещу фалшифицирането на местно ниво.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg