ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Монако и Сан Марино се присъединяват към DESIGNclass

От 09 ноември 2020 г. Службата по индустриална собственост на Агенцията за бизнесразвитие на Княжество Монако (MCIPO) и Службата за патенти и търговски марки на Република Сан Марино (USBM) вече са част от DESIGNclass. От този ден MCIPO и USBM ще използват и приемат списъка с термини от хармонизираната база данни (HDBPI) за обозначения на продукти в DESIGNclass.

След решението на MCIPO и USBM да използват базата данни на DESIGNclass, вече има тринадесет (13) офиса по интелектуална собственост извън ЕС, които използват и приемат условия от тази хармонизирана база данни. С MCIPO и USBM общият брой на участващите офиси вече е 40.

DESIGNclass предлага на потребителите възможност да търсят и превеждат обозначения на продукти на 28 езика.Приемането от MCIPO и USBM в базата данни на HDBPI е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от СЕСИС /EUIPO/, в сътрудничество с международните й партньори

Можете да научите повече на:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg