ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Мерки срещу разпространението на COVID - 19

Уважаеми потребители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID-19 и във връзка със Заповед З-892 от 28.10.2020 г. и Заповед № З-859 от 14.10.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, временно се преустановява предоставянето на обща информация за услугите на място в Центъра за административно обслужване. Информацията ще се предоставя по телефона, на тел: 02 9701 321.

В Центъра за административно обслужване не се допуска влизането и обслужването на повече от едно лице на едно гише. Изчакването за получаване на входящи номера става извън Центъра за административно обслужване, във фоайето на ведомството и при спазване на дистанция от минимум 2 м. между лицата. Информация за входящи номера може да бъде получена и на телефон 02 9701 326.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg