ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Европейско сътрудничество: 11-ти семинар за техническа информция за софтуерния пакет

От 10 до 12 ноември 2020 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост / СЕСИС, EUIPO/ организира 11-ти семинар за техническо предаване на информация относно софтуерния пакет.

Понастоящем инструментите и интеграциите на софтуерния пакет (включително електронно подаване на търговски марки, електронно пълнене на дизайни, електронни услуги и мощна система за бек офис) се прилагат в националните и регионалните служби за интелектуална собственост на повече от 20 държави - членки ЕС. Участниците се събраха, за да обсъдят техническите стратегии, които да се следват по време на Стратегическия план 2025.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg