ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EUIPO и EIT: Иновации и интелектуална собственост ръка за ръка

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) подписаха споразумение, което обединява иновациите и интелектуалната собственост в полза на европейските малки и средни предприятия (МСП).

EIT е независим орган, създаден от Европейския съюз през 2008 г., за насърчаване на предприемачеството и стимулиране на иновациите в цяла Европа чрез интегриране на бизнеса, образованието и научните изследвания. EIT подкрепя ранните и следващите етапи на растеж на новосъздадени компании и защитата на иновациите и творчеството чрез интелектуална собственост (ИС), което на този етап е от ключово значение за безопасен достъп до пазара и придаване на стойност на продуктите и услугите.

И двете организации играят допълваща роля в подкрепа на МСП и предприемачите и в резултат на това европейската икономика като цяло.

EIT засилва способността на Европа да прави иновации чрез задействане на авангардни решения за належащи глобални предизвикателства и чрез възпитаване на предприемачески талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа. Институтът обединява тримата ключови играчи в иновациите - бизнес, висше образование и научни изследвания - за да формира динамични общоевропейски партньорства, Общността на знанията и иновациите на EIT (ОЗИ).

В рамките на своя Стратегически план за 2025 г. и в съответствие със своята програма за МСП EUIPO наскоро стартира своя център „Ideas Powered for business“, създаден за измерване на информация за МСП, както и възможност за безплатни персонализирани правни консултации по въпросите на интелектуалната собствеността.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg