ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EUIPO и ECN обединяват усилия в подкрепа на младите компании

Някои предприемачи и новосъздадени предприятия, особено в ранните етапи на своя бизнес, трудно получават финансовата подкрепа, необходима за реализирането на техните иновативни идеи. Други, често поради липса на познания по темата, не успяват да осъзнаят ползите от защитата на интелектуалната собственост, когато решават да продължат бизнеса си напред. До голяма степен шансовете за успех зависят от качеството на информацията, с която МСП разполагат.

В стремежа си да облекчат някои от проблемите, пред които са изправени младите компании, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Европейската мрежа за обществено финансиране /с набавяне на средства от много хора/, (European Crowdfunding Network - ECN) подписаха споразумение за сътрудничество за подпомагане и подкрепа на малки и средни предприятия (МСП).

За ECN това сътрудничество е добра възможност за насърчаване на този вид финансиране като необходимо средство за стимулиране на предприемачеството, социалните иновации и създаването на работни места. Освен това EUIPO възнамерява да увеличи максимално обхвата на мрежата на ECN, за да разпространи значението на правата на интелектуална собственост (марки, патенти, дизайн и др.) и да подсили възможностите на МСП чрез знания относно защитата на интелектуалната собственост.

ECN е независима професионална асоциация за обществено финансиране от страна на голяма група от хора, която подкрепя своите членове в осъществяването на инициативи, насочени към иновации, представяне, насърчаване и защита на европейската индустрия за краудфъндинг.

Като част от Стратегическия план 2025, програмата на EUIPO за МСП „Идеи в името на бизнеса“ /Ideas Powered for business/, има за цел да подкрепи малките и средни фирми в техния бизнес път. Наскоро стартиралият едноименен център предлага индивидуална информация на МСП по конкретни въпроси, както и възможност да се регистрират за безплатни персонализирани правни съвети от областта на интелектуалната собственост.

И двете организации се ангажират да предоставят инструменти и необходимо ноу-хау за подпомагане на МСП в техния бизнес път чрез модели на обучение, съвместни уеб семинари и събития.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg