ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

EFAA обединява усилията си със СЕСИС, за да предостави подкрепа на МСП

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейската федерация на счетоводителите и одиторите за малки и средни предприятия (EFAA) подписаха споразумение за сътрудничество за предоставяне на подкрепа на МСП.

И двете организации играят съществена и допълваща роля за подпомагане на МСП в рамките на Европейския съюз. Правата на интелектуалната собственост /ИС/ отдавна са признати като двигатели на иновациите и растежа, като предоставят на притежателите си конкурентно предимство на глобалния пазар. Собствениците на фирми се обръщат към своите доверени счетоводители, когато се нуждаят от съвет относно управлението на своя бизнес и следователно те могат да насочват своите МСП клиенти по въпросите на интелектуалната собственост на правилния етап от жизнения цикъл на бизнеса.

EFAA има 13 членове в цяла Европа, представляващи над 350 000 счетоводители, одитори и данъчни съветници. Членовете на тази организация предоставят професионални услуги предимно на европейските МСП. Те помагат на предприемачите да получат достъп до финансиране и предоставят ценни бизнес съвети, които позволяват на малките и средни предприятия да развият устойчиво бизнеса си.

В рамките на своя Стратегически план 2025 и в съответствие със своята програма за МСП, EUIPO наскоро стартира своя център „Идеи в името на бизнеса“ /Ideas Powered for business/, който претегля информацията за МСП и им дава възможност да се регистрират за безплатни персонализирани правни съвети относно техни въпроси от областта на интелектуалната собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg