ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Директива 2 за платежните услуги - повишена сигурност за плащанията онлайн

Нови изисквания за сигурност за плащанията онлайн ще влязат в сила в Европейското икономическо пространство през януари 2021 г. като последица от втората директива за платежните услуги (PSD2).

В съответствие с тази директива, от януари 2021 г. всички онлайн плащания с кредитни карти към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ ще имат допълнителен елемент на сигурност, изискващ удостоверяване на самоличността на клиента (SCA). Клиентите ще бъдат приканвани да потвърждават плащанията, като въведат таен номер, получен чрез SMS, или код, генериран от приложение за смартфон, или с биометричен идентификатор като пръстов отпечатък или разпознаване на лице. Клиентите ще бъдат информирани за елементите, необходими за потвърждаване на плащането от страна на тяхната финансова институция (личен телефонен номер, приложение за смартфон и др.).

СЕСИС /EUIPO/ приветства този нов елемент за сигурност при онлайн плащанията, който има за цел да защити правата на потребителите и да ограничи отговорността в случай на измамно използване на карти.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg