ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

AG2Review - нова качествена инициатива за Абсолютните основания за отказ в производствата по марки

На 1 октомври, в съответствие с Решение № EX-20-06, Службата на ЕС за интелектуална собственост /Службата, ЕUIPO/ стартира инициативата „AG2Review“, насочена към подобряване на качеството и последователността на експертизата по отношение на абсолютните основания за отказ от регистрация на марка.

AG2Review представлява Peer-to-Peer проверка на писмата на Службата по абсолютните основания за отказ от регистрация на марка преди да бъдат изпратени на заявителите .

Писмата, които са минали тази проверка, се разпознават лесно чрез печата AG2Review и името на проверяващия. Отговорността при възражение срещу дадена марка обаче е изключително на експерта, подписал писмото за възражение.

Новата инициатива е резултат от анкета за изследване на удовлетвореността на потребителите, проведена от СЕСИС, и отзиви на потребителите, получени от Панела за осигуряване на качество за заинтересованите страни (SQAP). Тя е израз на постоянния ангажимент от страна на Службата за подобряване на услугите, предоставяните на нейните потребители.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg