ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Африканската организация за интелектуална собственост засилва участието си в TMclass и се присъединява към DesignClass

От 14 септември 2020 г. Африканската организация за интелектуална собственост (OAPI) засили участието си в TMclass и се присъедини към DesignClass.

Организацията вече ще използва и приема списъка на термините от хармонизираната база данни за стоки и услуги (HDB) в TMclass и (HDBPI) в DesignClass.

След присъединяването на OAPI, към TMclass вечеса включени дванадесет ведомства по индустриална собственост от страни извън ЕС и единадесет в DesignClass, които използват и приемат условия от двете хармонизирани бази данни, докато общият брой на участващите национални и регионални ведомства по ИС в TMclass, заедно с ARIPO, OAPI, WIPO и EUIPO, вече е 81. Що се отнася до DesignClass, сега към този инструмент има присъединени 38 офиса по интелектуална собственост.

TMclass и DesignClass предлагат на потребителите възможност да търсят и превеждат стоки и услуги съответно от 44 и 28 различни езика. Приемането на двете бази данни от OAPI е конкретен резултат от финансирания проект от ЕС „Права на интелектуална собственост - Action for Africa (AfrIPI )“, който се ръководи от Европейската комисия и се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост СЕСИС, EUIPO).

Можете да научите повече на:

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg