ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ВАУЧЕР 3 - ЗА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ ОТ ФОНДА ЗА МСП

Патентно Ведомство

Патентно ведомство на Република България, съвместно с Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), с удоволствие Ви уведомява за възобновяване на възможността за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Ваучер 3, считано от 21.05.2024 г.

*Ваучер 3 - предоставя възможност за възстановяване на 75% от таксите, начислявани от националните патентни ведомства при подаване на национални и европейскизаявки за патент и проучване на предшестващото състояние на техниката. През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 % от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент, до максимум от 2 000 EUR.

Повече информация за инициативата можете да намерите тук

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg