ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Патентно ведомство и Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии“ към БТПП отбелязаха Световния ден на интелектуалната собственост

Патентно Ведомство

По повод 26 април - Световния ден на интелектуалната собственост, Патентно ведомство на Република България, съвместно със Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии“ (СИДНТ) към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) бяха съорганизатори на официалната церемония по връчване на годишните награди на Съвета в конкурса „Иновативно предприятие 2023“, която се състоя в сградата на ведомството.

В рамките на програмата на честването, което тази година минава под мотото „Бъдеще чрез иновации и креативност“ беше включен и информационен панел, с презентации на експерти от Ведомството, представящи обектите на индустриалната собственост.

Председателят на Патентно ведомство Оля Димитрова откри честването и отбеляза, че индустриалната собственост е инвестиция с дългосрочна перспектива и е от изключителна важност за всяка икономика, базирана на иновации, тъй като позволява на компаниите и на отделните изобретатели да защитават технологичните си решения и да получават дивиденти. „Нашите усилия, както и тези на международните ни партньори, са насочени към прилагането на националните и европейските норми за правна закрила на индустриалната собственост, към насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и предприемачеството в полза на обществото“, заяви председателят на Патентното ведомство.

В своето приветствие председателят на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към БТПП Радослав Петков посочи, че основна цел на Съвета е да допринесе за развитието на приобщаващи и отворени иновационни системи, в които предприятията да могат да комуникират с други европейски и световни икономики и екосистеми, в интензивна на знание цифрова среда да могат ефективно да защитават своите идеи и изобретения, да имат достъп до финансиране, да привличат висококвалифициран персонал, да развиват бизнеса си. Той отбеляза, че през последните години ставаме свидетели на това как иновациите не само улесниха ежедневието ни, но и предложиха решения на редица сложни проблеми - от устойчиви технологии за защита на околната среда до пробиви в медицината и изкуствения интелект. 

Патентно Ведомство

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Патентно ведомство Оля Димитрова

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави присъстващите с Деня на интелектуалната собственост и благодари за доброто партньорство между СИДНТ и Патентно ведомство. Той отбеляза, че за провеждането на тази церемония не би могло да има по-подходящ ден. Г-н Симеонов изрази задоволство от избора на наградените три български компании и подчерта, че и те заслужават тези награди, защото работят за бъдещето на България и се трудят на полето на интелектуалната собственост.

Гости на събитието бяха заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински, главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа г-н Радослав Ризов, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, председателят на СИДНТ г-н Радослав Петков, членове на Борда на СИДНТ, управители на бизнес компании и др.

Бяха връчени награди в три категории: „Стартираща иновативна фирма 2023“, в която призът получи „Антарта" АД, „Иновативен проект 2023“, с която беше отличена фирма „Ендуросат“ ЕАД и „Иновативно предприятие 2023“, която отиде при „Оптикс“ АД.

Патентно Ведомство

Зам.-министър Давид Сукалински връчва наградата на Нели Симеонова от „Антарта“ АД

Заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински предаде поздравите на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов по повод празника и подчерта, че на днешния ден си припомняме значението на иновативната творческа сила. Той посочи, че развитието на много индустрии и бизнес е базирано на защитата на интелектуалната им собственост, обръщайки внимание на икономическите ползи от интелектуалната собственост. Защитата на интелектуалната собственост гарантира създадените работни места, насърчава заетостта и обмена на технологии, защитава и бъдещите инвестиции. По думите му значението на индустриалната собственост става все по-голямо и следва да бъде разглеждано в контекста на амбициозните цели, които си поставя ЕС - зелен преход, цифровизация на вътрешния пазар, както и все по-широкото прилагане на изкуствения интелекти. Зам.-министър Сукалински поздрави всички изобретатели и творци, и всички работещи за закрила на правата върху интелектуалната собственост с празника.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg