ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Оля Димитрова е новият председател на Патентно ведомство

Патентно Ведомство

Със заповед от 16 април 2024 г.на премиера Димитър Главчев, Оля Димитрова e назначена за председател на Патентно ведомство на Република България.

Съгласно изискването на чл. 79, ал. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели за председателя на ведомството и неговите заместници са задължителни следните изисквания: да са работили в областта на индустриалната собственост над 10 години и да имат висше техническо или юридическо образование.

Оля Димитрова е завършила Висшия химикотехнологически институт – София като инженер-химик, с допълнителна професионална квалификациякъм Технически университет – София по правна закрила на интелектуалната собственост.

Близо 20 години от професионалната кариера на Оля Димитрова e преминала в Патентното ведомство, където е заемала различни длъжности, включително директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ (2014 -2022 г.). Тя притежава богат опит в областта на правната закрила на обектите на индустриална собственост.

Владее английски език.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg