ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ново проучване на ЕПВ и ЕИБ: Единният пазар на ЕС е ключов катализатор за увеличаване на обхвата на чистите и устойчиви изобретения

Патентно Ведомство

По повод Световния ден на интелектуалната собственост, Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO)и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикуваха съвместно проучване относно комерсиализацията на чистите и устойчиви технологии. В него се констатира, че от 2016 г. до 2021 г. изобретенията в тази област са нараснали с 33%.

От 1997 г. до 2021 г. са публикувани повече от 750 000 изобретения за чисти и устойчиви технологии, което представлява почти 12% от всички изобретения през този период. Тези констатации са включени в последния съвместен доклад на ЕПВ и ЕИБ „Финансиране и комерсиализация на иновациите в областта на чистите технологии".

Председателят на ЕИБ Надя Калвиньо заяви: „Европа е в челните редици на иновациите в областта на чистите технологии, а напълно функциониращият единен пазар в ЕС е катализатор за тяхното увеличаване. Групата на ЕИБ се ангажира да подкрепя конкурентоспособността на Европа, като инвестира в технологии с нулево нетно потребление и ефективно използване на ресурсите. Като предоставяме рисков капитал и стратегическо финансиране на новатори в областта на чистите технологии, можем да насърчим разработването и внедряването на авангардни технологии, които ще позволят по-екологичен и по-справедлив растеж и устойчиво бъдеще."

Преходът към по-чиста и по-устойчива икономика подхранва надпреварата за иновации, в която Европа е сред основните претенденти

Между 2017 г. и 2021 г. държавите - членки на ЕПВ, ще допринесат с 27% от всички изобретения в областта на чистите технологии с висока стойност в световен мащаб, измерено чрез броя на международните патентни семейства (IPF), като Германия, Франция и Обединеното кралство са най-големите регионални вносители. В световен мащаб Япония, Съединените щати и Китай остават значими участници, като през последните години Китай бързо развива своя сектор на чистите технологии.

Водещи технологии в областта на нисковъглеродната енергия

Чистите и устойчиви технологии обхващат разнообразни решения, насочени към подобряване на енергийната ефективност, използване на устойчиви ресурси, намаляване на замърсяването и отпадъците и смекчаване на неблагоприятните последици от изменението на климата. Технологиите за нисковъглеродна енергия са водещи в тази област, а решенията за чиста мобилност са на второ място. Алтернативите на пластмасите се следват отблизо, като са подадени значителни заявки за патенти.

Свързване на инвеститори с високотехнологични стартъпи

Миналата есен Европейското патентно ведомство пусна в действие своя Deep Tech Finder - инструмент, който съчетава бизнес профилите на около 9 000 европейски стартиращи предприятия, готови за инвестиции, с информация за техните патентни портфейли. Deep Tech Finder разполага с десетина филтъра за различни устойчиви технологии, свързани с около 300 такива стартиращи предприятия, което улеснява инвеститорите при намирането на обещаващи стартиращи предприятия и обратното. Инструментът наскоро беше обновен с подобрени функции за показване на стартъпи, отговарящи на критериите за запитване, проста функция за изтегляне и прецизирана информация за патентния статус.

Прочетете цялото изследване

Резюме на доклада

Присъединете се към онлайн събитиеТО за комерсиализацията на чистите технологии(10:30-12:00 CET)

Достъп до Deep Tech Finder на Европейското патентно ведомство

вижте секцията „зелени технологии на фокус“ на уебсайта на епв

СВЕТОВЕН ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 2024

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg