ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Експерти по индустриална собственост, представители на изследователските университети у нас и бизнеса участваха в семинар за Единната патентна система

Патентно Ведомство

Експерти по индустриална собственост, представители на изследователските университети и бизнеса, взеха участие в еднодневен семинар на тема: „Единна патентна система – ползи и бъдещи предизвикателства“.

Домакин на събитието беше Патентно ведомство на Република България, което беше съорганизатор съвместно с Европейското патентно ведомство и Хъба по интелектуална собственост и технологичен трансфер към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Семинарът имаше за цел да повиши информираността сред целевите групи и академичните общности с изследователска насоченост и да осигури теоретични и практически знания в областта на патентите и полезните модели, с акцент върху патентните политики и процедури, свързани със заявяване и издаване на патент на национално, европейско и международно ниво.

Председателят на Патентно ведомство проф. д-р Владя Борисова откри семинара и приветства участниците. Тя изрази благодарност към г-жа Любка Петрова – съдия от Върховия административен съд и представител на Република България в Консултативния комитет на Единния патентен съд, затова че е уважила поканата и за готовността й да сподели експертизата си на този форум.

„С въвеждането на Единната патентна система се отваря вратата за една изцяло нова ера в закрилата на интелектуалната собственост в Европа. Единният патент ще се отрази благоприятно на европейската икономика, защото това е стъпка към създаване на единен технологичен пазар, улесняващ трансакциите в този необятен по своите възможности икономически регион, какъвто е ЕС.“, подчерта проф. Борисова.

В рамките на обучението бяха представени структурата и функциите на Единния патентен съдкато един от най-важните елементи на Единната патентна система и институция, съблюдаваща спазването на правата на изобретателите.

Ключов говорител на събитието беше г-н Стефан Люгинбюел, началник на отдел „Патентноправна политика и хармонизация“ в Европейското патентно ведомство, който взе участие в панела „Патентни проучвания“ и представи изискванията за регистрация на патентни и съпътстващите мерки на европейско и национално ниво  

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg