ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2020 – ЕПВ ОТНОВО С ПОГЛЕД КЪМ ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ

Патентно Ведомство

Европейската награда за изобретатели почита иноваторите, чиито технически и научни умения допринасят за напредъка, икономическия растеж и подобряването на живота ни.

Наградата се състоя за първи път през 2006 г. и оттогава се превърна в най-голямата награда за иновации в Европа. Наскоро Европейското патентно ведомство се свърза отново с бившите финалисти и победители и потърси техните възгледи за тенденциите в иновациите и интелектуалната собственост и рядък поглед към авангардните нови изследвания и изобретения.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg