ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

15-та Лиазон среща по въпросите на сътрудничеството, 24-та Лиазон среща за марките и 19-та Лиазон среща за дизайните в СЕСИС

Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ ще проведе онлайн сесиите от 6 до 8 октомври 2020 г.

Лиазон срещите са официален форум, в който участват експерти от службите за интелектуална собственост на страните членки на ЕС, страни кандидатки и членове на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕFTA), както и представители на Европейската комисия и потребителските асоциации. се срещат, за да обсъдят най-новите аспекти в областта на търговските марки и да обменят технически опит в съответствие с член 152 от Регламента относномарката на ЕС /EUTMR/. В тази връзка тези срещи допринасят значително за постоянното развитие и устойчивост на мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN).

В дневния ред ще бъде включен проект на доклад за оценка на резултатите от европейските проекти по сътрудничеството в рамките на Стратегическия план SP2020 и предложение за признаване на CP11 „Нови видове търговски марки: Проверка на формалните изисквания и основания за отказ и недействителност“ и на CP12 „Доказателства в производството по обжалване на марка“.

Допълнителни точки от дневния ред са актуализации на ECP4 „Анализ на сближаването“ и „Законодателство на ЕС в областта на защитата на дизайните“. Участниците ще получат и общ преглед за проектите, финансирани от ЕС и новия проект по SP2025 „Разширяване на рамката на сътрудничество извън ЕС“. В дневния ред са включени и презентации на тема „Нови видове дизайни“ и „Услугата за цифров достъп на СОИС“ /WIPO/ (DAS).

По време на Лиазон срещите ще се проведат и две панелни дискусии с приноса на някои ведомства по ИС от страните членки на тема: състояние на изпълнението на CP2 „Сближаване на заглавията на класовете“ и „Търговски марки, съдържащи имена на лекарства и термини, отнасящи се до щамове /варианти на канабиса“ .

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg