ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Фонд за МСП

EasyFiling - новият формуляр на СЕСИС за електронно подаване на заявки за търговски марки, предназначен специално за МСП

Патентно Ведомство

На 18 януари Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ пусна новия си формуляр за електронно подаване на заявки, предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство.

EasyFiling е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Тези, които за първи път подават документи, имат малки или никакви познания за процеса на заявяване на марка на ЕС, ще бъдат насочвани по начин, който трябва да предотврати грешки и да избегне забавяне при регистрацията на тяхната марка. Интерактивният виртуален асистент ще улеснява, наред с други неща, избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и ще помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Ако сте представител на бизнеса, който кандидатства за търговска марка за първи път, ви препоръчваме да изпробвате новата услуга и да предоставите обратна връзка за вашия опит.

Новият инструмент EasyFiling е достъпен оттук:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business

Можете да задавате въпроси на следната електронна поща:information@euipo.europa.eu.

Grafica_BG_1024x576

На 18.12.2020 г. беше учреден фонд от 20 млн. евро безвъзмездни средства (Ideas Powered for Business SME Fund), който ще предоставя ваучери за интелектуална собственост в помощ на малките и средни предприятия (МСП) със седалище в Европейския съюз. Чрез тях МСП ще получат достъп и ще се възползват от своите права на интелектуална собственост (ИС).

С новата схема, която ще бъде достъпна за всички предприятия в ЕС, отговарящи на официалното определение за МСП, се предлага финансово подпомагане под формата на възстановяване на разходи за заявки за марки и дизайни и за услуги за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan), с максимален размер до 1500 евро на предприятие.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg