ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обяви за работа

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“


Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 2 щатни бройки в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“


Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“


Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“


icon phone icon mail icon Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg