ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За пръв път виртуални срещи на Управителния съвет и Бюджетния комитет на СЕСИС

Заседанията на Управителния съвет и Бюджетния комитет към Службата на ЕС за интелектуална собственост се проведоха за първи път във виртуална среда на 3 и 4 юни 2020, поради продължаващата COVID-19 пандемия.

Управителният съвет и Бюджетният комитет на Службата се състоят от представители на държавите - членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент, Службата за интелектуална собственост на Benelux (BOIP), Европейското патентно ведомство (EPO), Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) и асоциациите на потребителите, присъстващи като наблюдатели по време на неконфиденциалните въпроси, разглеждани на срещите.

На проведеното виртуално заседание членовете на Управителния съвет се съгласиха да предложат на Съвета на ЕС списък на кандидатите за президент на Апелативните състави към Службата. Решено беше също така да се продължат изтичащите мандати на трима членове на апелативни състави.

По време на съвместното заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет членовете бяха информирани за доклада за напредъка на изпълнението на дейностите на Службата през първото тримесечие на 2020 г. В контекста на избухването на пандемията COVID-19, изпълнителният директор информира и за серията от мерки, предприети за персонал, потребители и други заинтересовани страни. Бяха подробно разгледани въздействията на глобалната здравна криза върху обемите на постъпващите заявления, натовареността, както и резултатите от Службата.

Проучвания за удовлетвореността през 2020 г., както на потребителите, така и на персонала, бяха представени по време на срещата.Участниците бяха информирани за стъпките, предприети за стартиране на Стратегическия план 2025 г.По време на заседанието на Бюджетния комитет членовете получиха информация за изпълнението на бюджета за 2019 г. и 2020 г. и в допълнение Службата предостави и актуализация на управлението на касата си.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg