ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - EUIPO подкрепи операция, Opson IX, координирана от Европол и INTERPOL, насочена към търговия на фалшиви и извън стандарта храни и напитки

Девета по рода си операцията Opson IX, продължила от декември 2019 г. до юни 2020 г. включва правоприлагащи органи от 83 държави. Opson IX е подкрепена и от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската комисия, националните регулаторни органи в областта на храните и партньорите от частния сектор.

Тази година операцията OPSON е довела до премахването на 19 организирани престъпни групи, участващи в измами с хранителни продукти и до арести на 406 заподозрени.

В резултат на това са иззети около 12 000 тона нелегални и потенциално вредни продукти на стойност около 28 млн. евро, включително 320 тона контрабандни или под необходимия стандарт млечни продукти в България, Италия, Франция, Гърция, Португалия и Швейцария. Националните власти са иззели мляко и сирене в развалено състояние, които представляват заплаха за здравето на потребителите. Освен това са иззети 210 тона сирене, което не отговарят на условията да бъде етикетирано със защитено географско наименование.

Сред иззетите над 5 000 тона продукти, преобладава животинската храна, следвана от алкохолни напитки (повече от 2 000 тона), зърнени храни и производни продукти, кафе и чай и подправки.

Фалшиви и извън стандарта храни и напитки могат да бъдат намерени по рафтовете в магазините по целия свят. Увеличаващата се онлайн продажба на такива потенциално опасни продукти представлява значителна заплаха за общественото здраве.

Координираната коалиция за престъпления срещу интелектуалната собственост (IPC3), координираща OPSON IX съвместно с INTERPOL, улеснява обмена на информация и предоставя техническа и аналитична подкрепа на участващите страни. IPC3 на Европол се съфинансира от EUIPO, чрез Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост, за дейностите по осъществяване на борба с престъпността върху интелектуалната собственост. От създаването си общите изземвания на нелегални храни и напитки, направени по време на операции OPSON VI, VII, VIII и IX, са на стойност около 450 млн. евро.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg