ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Роспатент съобщава

Съобщение до потребителите на системата РСТ, които са избрали Федералната служба по интелектуална собственост на Русия /Роспатент/ в качеството й на Международен проучвателен орган и Орган за предварителна международна експертиза
Вследствие на пандемията COVID-19 и нейното въздействие върху дейността на Роспатент, Международното бюро на СОИС и пощенската система в различни страни по света, Роспатент, в качеството си на Межународен проучвателе орган (ISA/RU) и Орган за предварителна международна експертиза (IPEA/RU), считано от 30 март 2020 г. измени процедурата за изпращане на заявителите на уведомления, доклади за международни проучвания, писмени съобщения и заключения от предварителни международни експертизи по Договора за патентно коопериране /РСТ/.
Заявителите по РСТ могат да получат пълна информация за производството по техните международни заявки, включително и преглед на докладите за международните проучвания и писмените съобщения на ISA/RU, като използват за това услугата еРСТ, предоставена от Международното бюро на СОИС
На заявителите, които още не използват услугата еРСТ, се препоръчва да си създадат акаунт, като допълнителна информация в тази връзка могат да намерят на линка по-долу.
Заявителите ще получат уведомления и допълнителна информация от ISA/RU по електронна поща, ако в подаденото заявление е посочен адрес на електронна поща.
Кандидати, които още не са предоставили имейл адрес във връзка с международната си заявка/и, се приканват да направят това, като предоставят съответната информация в Международното бюро на СОИС в съответствие с описаните препоръки по-долу.
Ако е необходимо, кандидатите могат да изпратят съобщение до ISA/RU на адрес pct-peo@rupto.ru

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg