ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Подготовка за края на преходния период за BREXIT

Предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС), считано от 1 февруари 2020 г., и изтичането на преходния период за BREXIT на 31 декември 2020 г., от 1 януари 2021 г. се очаква да влязат в сила редица нови правила.

С оглед предстоящото изтичане на преходния период Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO)съвместно публикуваха на 18 юни 2020 г.актуализирано съобщение до всички заинтересовани страни, което може да бъде проследено на следния линк: https://ec.europa.eu/info/publications/trade-marks-and-designs.

Допълнителна информация относно последиците от изтичането на преходния период за BREXIT върху практиката на EUIPO по въпросите, свързани с търговската марка на ЕС и регистрирания дизайн на Общността, се очаква да бъде публикувана през лятото на сайта на EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg