ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Въпросник относно периода на публикация на международни регистрации по Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни

Целта на въпросника е да предостави на неправителствените организации (НПО), представляващи потребителите на Хагската система, възможност да се произнесат по предложеното удължаване на стандартния период на публикуване на международните регистрации от настоящите шест месеца на 12 месеца.

Предложението за удължаване на настоящия стандартен период на публикуване на 12 месеца има за цел да гарантира постигането на изначалната цел на стандартната схема на публикуването, като сближи стандартния период на публикацията с фактическия период на отлагане на публикацията, който потребителите ползват при местните системи на много страни членки на Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни. Като цяло, публикуването на една международна регистрация се извършва шест месеца след датата на международната регистрация (наричана по-долу „стандартна публикация“), освен ако заявителят не поиска незабавно публикуване или отлагане на публикацията, което не може да надвишава 30 месеца съгласно Женевския акт (1999 г.) или 12 месеца съгласно Хагската спогодба (1960 г.), считано от датата на подаване на заявката за регистрация или, когато се иска приоритет, от датата на приоритета.

Повече информация за предложеното удължаване на периода на международната регистрация на промишлените дизайни и въпросникът са налични на английски език в прикачения файл.

Въпросникът съдържа 5 въпроса, като отговорите трябва да се изпратят до 15 август 2020 г. на електронна поща hague.registry@wipo.int

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg