ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

Уважаеми потребители,

Във връзка с потвърдените нови случаи на COVID-19 в София и с оглед превенция на разпространението на коронавируса, със Заповед на председателя на Патентното ведомство в сградата на ведомството и в Централна патентна библиотека са предприети допълнителни мерки за сигурност, с които можете да се запознаете в Заповед № 264/10.03.2020.

Справки за входящи номера могат да бъдат получени на телефон 02 9701 326.

Обща информация за предоставяните от ведомството услуги и дължимите такси ще се получава само на телефон 02 9701 321.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg