ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Годишен доклад на СЕСИС за 2019

Годишният доклад за 2019 г. предоставя преглед на годината, през която Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) отбеляза своята 25-годишнина, получи двумилионната си заявка за марка и разработи нов стратегически план след широко обсъждане със заинтересованите страни и приет от Управителния съвет през ноември.

Докладът включва основните данни за работата наСлужбата, включително информация за марките на ЕС и дизайните на Общността. Съдържа и преглед на предприетите инициативи за предоставяне на висококачествени услуги и модерни инструменти в полза на потребителите.

Основните събития през 2019 г. включваха споразумение за сътрудничество с Европол за борба с престъпността върху интелектуалната собственост, основната конференция за IP Horizon 5.0, разширяването на проекти, финансирани от ЕС в Африка, Карибите и Грузия, и увеличеното използване на иновативни и мобилни методи на работа в рамките на Службата.

Докладът е достъпен на английски, немски, френски, италиански и испански Тук

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg