ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Електронен калкулатор за таксите на услугите предоставяни от Патентно ведомство на Република България

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България, Ви информира, че от днес, 14 юли 2020, в реална среда е пуснат Електронен калкулатор за таксите на услугите. Калкулаторът е достъпен в Интернет сайта на ведомството, като функциите му обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за предоставяните по електронен път услуги.
Калкулаторът обхваща не само таксите за заявяването на обектите на индустриална собственост, но също така и тези в производства по опозиции, вторични действия по обектите и др. – общо 52 услуги.
Патентно ведомство предвижда калкулаторът да обхване и всички останали такси за услугите, които за момента не се предлагат по електронен път. Освен това ще се включи и още един значим елемент от закрилата на обектите на индустриална собственост, а именно: проверка на дължими такси за поддържане действие на вече регистриран обект. Тези функционалности скоро ще бъдат поетапно добавени към калкулатора.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg