ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Актуализиран Електронен калкулатор за таксите на услугите предоставяни от Патентно ведомство на Република България

Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България, Ви информира, че от днес, 21 юли 2020г., в реална среда е пусната нова версия на Електронния калкулатор за таксите на услугите, достъпен в Интернет сайта на ведомството. Функциите му са значително разширени, като вече обхващат автоматично изчисляване на дължимите такси за всички предоставяни от ведомството услуги във връзка с обекти на индустриална собственост – общо 113 услуги.
Добавен е и още един значим елемент от закрилата на обектите на индустриална собственост: проверка на дължими такси за конкретно посочен обект, включително такси за поддържане действие.
За патенти, полезни модели и промишлени дизайни тази функционалност предоставя информация само за публикуваните обекти. За тези патенти, полезни модели и промишлени дизайни, които са на по-ранни етапи на заявяване, тази информация не се визуализира от съображения за поверителност, а вместо това, заявителите биват уведомявани лично за дължимите такси. Резултатите от проверката за дължими такси за всички видове обекти на индустриална собственост включват само начислените и въведени в системата данни за дължими плащания. Липсата на въведени данни в системата не означава, че към момента няма дължими такси за посочения обект на индустриална собственост.

icon phone icon mail icon Facebook Twitter LinkedIn
Е-Услуги
Контакт с нас 02/9701 321
services@bpo.bg